Asosiy -> Yangiliklar -> Institut yangiliklari -> O`quv - uslubiy materiallar

O`quv - uslubiy materiallar

1. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da belgilangan asosiy yo'nalishlar va ularning statistikada ifodalanishi" (48 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


2. "Statistika (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)" (576 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


3. "Milliy hisoblar tizimi" (48 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


4. "Iqtisodiy - statistik tahlil va ekonometrik modellashtirish" (88 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


5. "Tanlama kuzatuv: nazariya, uslubiyot va amaliyot" (88 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


6. "Statistika asoslari" (78 soat, masofadan o'qitish shaklida)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


7. "Raqamli iqtisodiyot texnologiyalari" (88 soat, masofadan o'qitish shaklida)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


8. "Zamonaviy axborot kommunikasiya texnologiyalari va sun'iy intellekt" (88 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


9. "Statistik tahlilda amaliy - dasturiy paketlardan ("Statistika", "SPSS", "Eviews", "Stata") foydalanish" (48 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi  o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari


10. "Buxgalteriya xisobini yuritish, moliyaviy va boshqa xisobotlarni tayyorlash hamda ularning tahlili" kursi bo`yicha (36 soat)

    -Kursning o`quv rejasi va o`quv dasturi

    -Kursning ishchi o`quv rejasi va ishchi  o`quv dasturi

    -Kursning ma'ruza matnlari 

    -Kursning test savollari
  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: