Асосий -> Билиш фойдали -> Билиш фойдали

Билиш фойдали

141. “Билимсиз, шубҳасиз, аниқ кўрдир, кел эй нодон билимдан ҳисса ол” (Юсуф Хос Хожиб).

 

142. “Заковатли уқади, билимли билади, билимли ва заковатли тилакка етади” (Юсуф Хос Хожиб).

 

143. “Қалбга уч кун илм берилмаса, у ўлади” (Фатҳ Мусалий).

 

144. “Билимлилик орқали нодонлитк кўтарилади, озоб-уқубат бўлган шак-шубҳа ўрнига илм натижасида аниқлик киради” (Абу Райхон Беруний).


145. “Аслида бизни ҳайратга соладиган нарсаларнигина ўқиш зарур” (Гёте).

 

146. “Ҳунарли одам ҳеч қачон оч қолмайди” (Абдулла Қаҳҳор).

 

147. “Кимки ўзга тилларни билмас экан, ўз тили ҳақида ҳам тасаввурга эга бўлмайди” (Гёте).

 

148. “Бир далил билан қирқ олимни мот қилдим, лекин қирқ далил келтириб, бир жоҳилни енга олмадим” (Имом Шофий).

 

149. “Инсон ихтиро қилган энг самарали технологик механизм – бу китобдир” (Нортроп Фрай).

 

150. “Илм олишда қийналдим, бироз хўрландим, тилагим ҳосил бўлгач, азизу мукаррам бўлдим” (Абдуллоҳ ибн Аббос).

 

151. “Ҳақиқий таълим одамни одамийликка тайёрлашдир” (Н.Пирогов).

 

152. “Устоз таъбирича: - эскини эъзозлаб, янгига етган, - илмда муаллим ўрнига ўтган”  (Конфуций).

 

153. “Илмларнинг энг зарури нокерак нарсаларни унитиш илмидир” (Антисфен).

 

154. “Инсондаги энг асл қобилиятлардан бири – математик фикрлай олишидир” (Бернард Шоу).

 

155. “Ғоя фактдан устун туради” (Бальзак).

 

157. “Мактаб-мадрасалар гуллаб-яшнаса, барча нарсалар гуллаб-яшнайди” (Мартин Льютер Кинг).

 

158. “Устоз айтибдирки: - мушоҳадасиз мутолаа – пуч! Мутолаасиз мушоҳада – ёвуз куч (Конфуций).

 

159. “Ўзингиздан: “жиддий иш билан шуғулланаяпманми, ёки бўлмоғир иш биланми? – деб сўрашингиз ҳеч қачон кечмас” (А.П.Чехов).

 

160. “Ҳаёт сени эҳтимол ўз олдига ўтказар, ундан яхши муаллим топмаслигинг муқаррар” (А.Балхий).

 

161. “Илмни амал учун ўрганинглар. Аксар одамлар илмлари тоғдек, амаллари заррадек бўлиб қолиб, янгилишишади” (Иброҳим Адҳам).

 

162. “Кўп ортиқча сўзлашув эшитувчини ранжитади” (Абулқосим Замахшарий).

 

163. “Гуноҳ қилиш илмнинг баракасини йўқотади, уни унитишга олиб келади” (Абдуллоҳ ибн Маъсуд).


164. “Кечанинг бир қисмида илм музокараси билан машғул бўлиш менга кечани бутунлай бедор ўтказишдан маҳбуброқдир” (Абдуллоҳ ибн Аббос). 

 

165.  “Илм даргоҳига кирар экансан, қалбинг кишини оздирувчи иллатлардан, одамни кўр қилиб қўядиган ҳолатлардан, чунончи, қотиб қолган урф-одатлардан, ҳирсдан, рақобатдан, очкўзликни қули бўлишдан озод бўлмоғи даркор” (Абу Райҳон Беруний).

 

166. “Илгарилари табиати бой мамлакатлар энг бадавлат мамлакатлар ҳисобланарди, эндиликда одамлари ғайратли бўлган мамлакатлар бадавлат ҳисобланади” (Г. Вокл).

 

167. “Математиканинг асосий вазифаси бизни ўраб турган тартибсизликларда яширинган тартибни топишдан иборат” (Н.Винер).

 

168. “Рақамлар ёрдамида ҳар қандай нарсани исботлаш мумкин” (Карлейл).

 

169. “Асосийси олий таълим эмас, балки олий тафаккур” (Юрий Гагарин).

 

170. “Устоз айтибдир: - биров билмаганига эмас, қўлимдан келмаганига куяман!” (Конфуций).

 

171. “Тажриба амалда қилиш билан тўпланади, орзу қилиш ёки ўйлаш билан эмас” (Байрон Пулсифер).

 

172. “Устоз дебдир: - йўлга киролмаслигинг, жилов тутолмаслигингни билсанг, - жонингга ўқиш аро киради!” (Конфуций).

 

173. “Илм ила кимнинг дили равшан эрур, у замон ичра саломат тан эрур” (Фаридиддин Аттор).

 

174. “Қанча кучанмасин сохта билимдон, у юксала олмас кўкка ҳеч қачон” (Мирза Шафий).


175. “Асар ўқувчида қандай таъсир қолдирса, уни қайси йўлга бошласа ғояси ўшанда”  (Абдулла Қаҳҳор).  

 

176. “Китоб (битиг) барча бунёдкорлик, яратувчилик ва ақл-идрокнинг, илму-донишнинг асосидир, ҳаётни яратувчи мураббийдир” (Амир Темур).

 

177. “Ким бир китобни икки марта ўқиса, демак иккита китоб ўқибди” (Абдулфаттоҳ Килито).

 

178. “Агар илмим инсоният севгисини ўргатмаса, бир жоҳил мендан минг чандон яхшироқдир” (Жалолиддин Рўмий).

 

179. “Илму маърифатли одам такаббурлик қилувчи нодон кимсаларнинг бурнини тўзон-тупроққа тўлдирур” (Абулқосим Замахшарий).

 

180. “Ҳар бир олим ўз муҳокамасида амалиётга асосланиши, ўз тадқиқотида аниқ бўлиши, тўхтовсиз меҳнат қилиши, хатоларини қидириб тўзатиши, илмда ҳақиқат учун ҳар хил ўйдирма, юзакичиликка қарши кураш олиб бориши зарур” (Абу Райҳон Беруний).


 

181. “Илм Чинда (Хитойда) бўлса ҳам, уни излаб топиб, эгаллангиз. Зеро, илмни талаб қилиш ҳар бир мусулмонга фарздир” (Анас ибн Молик).

 

182. “Ҳикмат мўъминнинг йўқотган нарсасидир, уни қаерда топса олишга ҳақлироқдир” (Ҳадисдан).

 

183. “Ҳикматни қайси идишдан чиққан бўлса ҳам олавер, зарари йўқ” (Ҳадисдан).

 

184. “Олим одам – қиматбаҳо динордир, нодон, жоҳил одам – қимматсиз сохта пулдир” (Аҳмад Югнакий).

 

185. «Умному человеку нет смысла слушать все подряд, он и так догадается» (Пьер Огюстен Бомарше).

 

186. «Умный человек никогда не станет связываться с сильным» (Пьер Огюстен Бомарше).

 

187. «Душа, в которой отсутствует мудрость, мертва. Но, если обогатить ее учением, она оживет, подобно заброшенной земле, на которую пролился дождь» (Абу –ал- Фарадж).

 

188. «Неудивительно, что большое количество знаний, не будучи в силах сделать человека умным, часто делает его тщеславным и заносчивым» (Джозеф Аддисон).

 

189. «Чтение для ума – то же, что физическое упражнение для тела» (Джозеф Аддисон).

 

190. «Хорошая книга – это подарок, завещанный автором человеческому роду» (Джозеф Аддисон).

 

191. «В знанье – величие и краса, знанье дороже, чем клад жемчужин. Время любой уничтожит клад, мудрый и знающий вечно нужен» (Мухаммед Аззахири Ас - Самарканди).

 

192. «Мудрец не должен останавливаться в городе, в котором нет 5 вещей:

  во-первых, справедливого государя и строгого и властного правителя;

  во-вторых, проточных вод и тучных земель;

  в третьих, ученых, обладающих практическими знаниями и наделенных умеренностью;

  в-четвертых, искусных и сострадательных лекарей;

  в-пятых, щедрых благотворителей (Мухаммед Аззахири Ас - Самарканди).

 

193. «Время – великий учитель» (Эдмунд Бёрк).

 

194. «Скажи мне, какие настроения превалируют в умах молодых людей, и я скажу тебе о характере следующего поколения» (Эдмунд Бёрк).

 

195. «Плохие законы – худший вид тирании» (Эдмунд Бёрк).


196. «Да здравствует право читать, да здравствует право писать. Правдивой страницы лишь тот и боится, кто вынужден правду скрывать» (Роберт Бернс).  

 

197. «Книги - корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению» (Френсис Бэкон).

 

198. «Истинная и законная цель всех наук состоит в том, чтоб наделять жизнь человеческую новыми изобретениями и богатствами» (Френсис Бэкон).

 

199. «Наука есть не что иное, как отображение действительности» (Френсис Бэкон).

 

200. «Ученость сама по себе даёт указания чересчур общие, если их не уточнить опытом» (Френсис Бэкон).

 

201. «Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным» (Френсис Бэкон).

 

202. «Есть книги, которые надо только прочитать, есть такие, которые лучше всего проглотить, и лишь немногие стоит разжевать и переварить» (Френсис Бэкон).


 

203. «Нужно стремиться к знанию не ради споров, не для презрения других, не ради выгоды, славы, власти или других целей, а ради того, чтобы быть полезным в жизни» (Френсис Бэкон).

 

204. «Гений, ум и дух нации обнаруживаются в её пословицах» (Френсис Бэкон).

 

205. «Суди человека больше по его вопросам, чем по его ответам» (Вольтер).

 

206. «Знать много языков - значит, иметь много ключей к одному замку» (Вольтер).

 

207. «Верный способ судить о характере и уме человека по выбору им книг и друзей» (Гельвеций).

 

208. «Чтение хороших книг - это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли» (Декарт).

 

209. «Беседовать с писателями других веков - почти то же, что путешествовать» (Декарт).

 

210. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Дени Дидро).

 

211. «Всякое дитя родится неученым. Долг родителей есть дать детям учение» (Екатерина II).

 

212. «Кто не обучился в юности,  у того старость бывает скучна» (Екатерина II).

 

213. «Лучше весь век учиться, нежели пребыть незнающим» (Екатерина II).

 

214. «Книги суть зерцало: хотя и не говорят, всякому вину и порок объявляют» (Екатерина II).

 

215. «Обучать - значит вдвойне учиться» (Жубер).

 

216. «В каждой естественной науке заключено столько истины, сколько в ней есть математики» (Кант).

 

217. «Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности» (Кант).

 

218. «Если есть у тебя разум, учись чему - нибудь, ибо разум без умения - тело без платья или человек без лица, ведь сказали: образование - лицо разума» (Ян Коменский).


219. «Читать и не понимать - то же, что совсем не читать» (Ян Коменский).

 

220. «Неученость не есть недостоток ума, а знание не есть признак гения» (Люк Де Клапье Вовенарг).

  

221. «Непринужденная беседа - лучшая школа для ума» (Люк Де Клапье Вовенарг).

  

222. «Люди глупые никогда не поймуть умных» (Люк Де Клапье Вовенарг).

  

223. «Мы слишком мало пользуемся мудростью стариков»  (Люк Де Клапье Вовенарг).

  

224. «Чем более читаете, не размышляя, тем более уверяетесь, что много знаете, а чем более размышляете, читая, тем яснее видите, что знаете еще очень мало» (Люк Де Клапье Вовенарг).

  

225. «Только смертью догмы начинается наука» (Галилео Галилей).

  

226. «Говорить путано умеет всякий, говорить ясно - немногие» (Галилео Галилей). 

  

227. «Воспитание главным образом должно засеять наши сердца полезными для индивида и общества привычками» (Клод Андриан Гельвеций).

  

228. «Ты хочешь нравиться людям? Цени их ум (Клод Андриан Гельвеций).

  

229. «Книга, достоинство которой заключается в тонкости наблюдений над природой человека и вещей, никогда не может перестать нравиться» (Клод Андриан Гельвеций).

  

230. «Среди книг, как и среди людей, можно попасть в хорошее и и в дурное общество» (Клод Андриан Гельвеций).

  

231. «Один отец значит больше, чем сто учителей» (Джордж Герберт).

  

232. «Мертвеца не рассмешишь, а глупого не научишь» (Даниил Заточник).

  

233. «Лучше слушать спор умных, нежели наставления глупых» (Даниил Заточник).

  

234. «Самый мудрый человек тот, кого больше всего раздражает потеря времени» (Данте Алигьери).

  

235. «Я мыслю, следовательно, существую» (Рене Декарт).

  

236. «Никогда не поздно поумнеть» (Даниель Дефо).

  

237. «Один язык у нас, а уха - два, чтоб слышать много, но беречь слова» (Абдурахман Джами).

  

238. «То, что написано без усилий, читается, как правило, без удовольствия» (Самюэл Джонсон). 

 

239. «Избегай невежды, считающего себя ученым» (Кей Кавус).

 

240. «Изучение мудрости возвышает и делает нас сильными и великодушными» (Ян Коменский).

 

241. «Книги – это инструмент наслаждения мудрости» (Ян Коменский).

 

242 «Считай несчастным тот день или тот час, в который ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил  к своему образованию» (Ян Коменский).

 

243. «Вечным законом да будет: учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле» (Ян Коменский).

 

244. «Нет ничего труднее, как перевоспитать человека, плохо воспитанного» (Ян Коменский).

 

245. «Образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным» (Ян Коменский).

 

246. «Тот, кто мало знает, малому может и учить» (Ян Коменский).

 

247. «Умение властвовать не черпается из книг» (Франсуа де Ларош Фуко).

 

248. «Куда полезнее изучать не книги, а людей» (Франсуа де Ларош Фуко).


249. «Библиотеки – это сокровищница всех богатств человеческого труда» (Готфрид Вильгельм Лейбниц).

 

250. «Наука – капитан, а практика – солдаты» (Леонардо до Винчи).


251. «Быть человеком - значить, не только обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что предшествовавшие делали для нас» (Георг Кристоф Лихтенберг).


252. «Некоторые ученые накапливают знания только для того, чтобы хвалиться ими» (Георг Кристоф Лихтенберг).


253. «Там, где прежде были границы науки, там теперь ее центр» (Георг Кристоф Лихтенберг).


254. «В слове «ученый» иногда заключено лишь понятие того, что человека многому учили, но не то, что он сам чему – то научился» (Георг Кристоф Лихтенберг).


255. «Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию» (Мишель де Монтень).


256. «Чтобы обучить другого требуется больше ума, чем чтобы научится самому» (Мишель де Монтень).


257. «Книжная ученость – украшение, а не фундамент» (Мишель де Монтень).


258. «Можно поучиться и у врага» (Мишель де Монтень).


259. «Надо много учиться, чтобы знать хоть немного» (Шарль Луи Монтескье).


260. «Милее книги в мире друга нет» (А.Навои).


261. «Кто посвятить свою жизнь служению науке, того имя и после смерти будет бессмертным» (А.Навои).


262. «Каждую книгу нужно уметь читать» (Блез Паскаль).


263. «Совесть – лучшая нравоучительная книга из всех, которыми мы обладаем, в нее следует чаще всего заглядывать» (Блез Паскаль).


264. «Учись или умирай» (Петр I).


265. «В книгах заключено особое очарование, книги вызывают в нас наслаждение: они разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас» (Франческо Петрарка).

 

266. «Что пользы в том, что ты много знал, раз ты не сумел применять твои знания к твоим нуждам» (Франческо Петрарка).

 

267. «Похвала полезно умному, вредна глупому» (Франческо Петрарка).

 

268. «Лучше чему – нибудь научиться публично признавшись в своей слабости, чем изображая ученость, бесстыдно упорствовать в невежестве» (Лоренцо Пизано).

 

269. «От знанья в сердце вспыхнет яркий свет. Оно для тела – как броня от бед» (Рудакий).

 

270. «Знать хорошее важнее, чем знать многое» (Жан Жак Руссо).

 

271. «Важно знать не то, что есть, а то, что полезно» (Жан Жак Руссо).

 

272. «Воспитание человека начинается с его рождения, он еще не говорить, еще не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению» (Жан Жак Руссо).

 

273. «Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях» (Жан Жак Руссо).

 

274. «Величайшая ошибка при воспитании – это чрезмерная торопливость» (Жан Жак Руссо).

 

275. «С первой минуты жизни надо учиться быть достойными жить» (Жан Жак Руссо).

 

276. «Скучные уроки годны лишь на то, чтобы внушить ненависть и к тем, кто их преподает, и ко всему преподаваемому» (Жан Жак Руссо).

 

277. «Наши истинные учителя – опыт и чувство» (Жан Жак Руссо).

 

278. «Люди, мало знающие, много говорят, а те, которые много знают, говорят мало» (Жан Жак Руссо).


 

279. «Ученик, который учится без желанья, - это птица без крыльев» (Саади).

 

280. «Ученый без трудов – дерево без плодов» (Саади).

 

281. «Говори с людьми в соответствии с их разумом» (Саади).

 

282. «Книги – дети разума» (Джонатан Свифт).

 

283. «Не тот глуп, кто не знает, а тот, кто знать не хочет» (Григорий Сковорода).

 

284. «Дисциплина – мать победы» (Александр Суворов).

 

285. «За ученого трех неученых дают» (Александр Суворов).

 

286. «Дурные книги так же могут испортить нас, как и дурные товарищи» (Генри Филдинг).

 

287. «Ученый по своему назначению есть учитель человеческого рода» (Иоганн Готлиб Фихте).

 

288. «Пусть ученый забудет, что он сделал, как только это уже сделано, и пусть думает о том, что он еще должен сделать» (Иоганн Готлиб Фихте).

 

289. «Наука в развращенном человеке есть лютое оружие делать зло. Просвещение возвышает одну добродетельную душу» (Денис Фонвизин).

 

290. «Опытность – это школа, в которой уроки стоят дорого, но это единственная школа, в которой можно научиться» (Бенжамин Франклин).

 

 

Давоми  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: