Асосий -> Институт ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Халқаро ва жамоатчилик билан алоқалар хизмати

Халқаро ва жамоатчилик билан алоқалар хизмати

КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ВА СТАТИСТИК ТАДҚИҚОТЛАР ИНСТИТУТИ ХАЛҚАРО ВА ЖАМОАТЧИЛИК БИЛАН АЛОҚАЛАР БЎЛИМИ НИЗОМИ

 

I. Умумий қоидалар

1. Халқаро ва жамоатчилик билан алоқаларбўлими (кейинги ўринларда бўлим деб аталади) Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг (кейинги ўринларда институт деб аталади) таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

2. Бўлим ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари ва бошқа ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишларига, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишларига, соҳага оид Давлат статистика қўмитасининг Ҳайъат қарорлари ва буйруқларига, институт Кенгаши қарорлари ҳамда Уставига, институт директори буйруқлари ва мазкур Низомга амал қилади.

3. Бўлим ўз фаолиятини директорнинг илмий ишлар, инновациялар ва халқаро алоқалар бўйича ўринбосари раҳбарлигида амалга оширади.

4. Бўлим институт ва унинг таркибий бўлинмалари, профессор- ўқитувчилари, ходимларининг хорижий давлатлар, шу жумладан хорижий олий таълим муассасалари, марказлари билан ҳамкорлик фаолиятини мувофиқлаштиради.

5. Бўлим ўз фаолиятини амалга оширишда институтнинг барча таркибий бўлинмалари, кафедралари ҳамда хорижий таълим ва илмий - тадқиқот муассасалари билан ўзаро ҳамкорлик қилади.

6. Бўлимда ҳужжатлар билан ишлаш тасдиқланган Номенклатура асосида олиб борилади.

 II. Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари

 7. Бўлимнинг асосий вазифалари ва функциялари қуйидагилардан иборат:

кенг жамоатчиликни институтнинг фаолияти, унинг соҳага доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари тўғрисида холисона, сифатли ва тезкор хабардор қилиш;

институтнинг расмий веб-сайтида ҳамда ижтимоий тармоқларда ахборотни тезкорлик билан жойлаштириш ва ўз вақтида янгилаб бориш;

бўлим фаолиятига нисбатан жамоатчилик фикрининг ҳолати, маҳаллий ва хорижий оммавий ахборот воситалари фикрларини таҳлил қилиб бориш ва улар тўғрисида институт раҳбариятига ахборот бериш;

институтнинг хорижий давлатлар таълим ва тадқиқот муассасалари билан имзоланган битимлари асосида халқаро ҳамкорлик стратегиясини ишлаб чиқиш ва асосий йўналишларини белгилаш;

институт раҳбариятига халқаро алоқаларни ривожлантириш ва такомиллаштириш юзасидан тегишли таклифларни бериш;

хорижий таълим ва тадқиқот муассасалари билан институтнинг ҳамкорлик тўғрисидаги шартномалари  лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва уларни расмийлаштириш юзасидан тавсиялар бериш;

институт ходимларининг хорижий давлатларда малака ошириш ёки илмий - тадқиқот ишларини олиб боришларини ташкил этиш учун тегишли номзодлар рўйхатини шакллантириш ва институт раҳбариятига кўриб чиқиш учун тавсия этиш;

институт кафедра ва бўлинмаларининг халқаро ташкилотлар, хорижий давлатлар таълим ва илмий – тадқиқот муассасалари томонидан таклиф қилинган ўқув - услубий дастурларни, Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий ривожланиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда амалиётга жорий этиш, тегишли илмий – тадқиқот ишларини амалга ошириш бўйича лойиҳаларда қатнашиш бўйича фаолиятини мувофиқлаштириш;

хорижий ҳамкорлар билан таълим ва тадқиқот лойиҳаларини амалга ошириш борасида институт кафедра ва бўлинмаларига ёрдам бериш;

хорижий давлатлар олимлари, профессор-ўқитувчилари ва мутахассисларини институт таълим ва илмий жараёнига жалб этиш ҳамда ҳамкорликда ўқув-услубий ва илмий-тадқиқот ишларни олиб боришига ваколати доирасида кўмаклашиш;

институт профессор-ўқитувчиларининг хорижий хизмат сафарлари юзасидан ҳисоботларини умумлаштириш ва институт Кенгаши муҳокамасига тақдим этиш;

хизмат сафарларини Ўзбекистон Республикаси Президентининг     2014 йил 5 мартдаги “Мансабдор шахсларнинг хорижий мамлакатларга чиқиш тартибини такомиллаштириш чоралари тўғрисида”ги ПҚ-2142-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг чет элга чиқиши тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 24-сонли қарори ва Давлат статистика қўмитасининг тегишли топшириқ хатлари асосида амалга ошириш;

Бутунжаҳон банкининг “Статистика потенциали индекси” бўйича халқаро рейтингида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилаш юзасидан институт томонидан амалга оширилаётган тадбирларда бевосита иштирок этиш, халқаро ташкилотлар билан тегишли ёзишмаларни олиб бориш;

халқаро ҳамкорликнинг бошқа йўналишлари бўйича фаолиятни ташкил этиш юзасидан таклифлар киритиш ва амалга ошириш.

институт профессор-ўқитувчилари ва тадқиқотчиларининг  халқаро ташкилотлар, хорижий давлатлар таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари, шунингдек, жамғармалар томонидан эълон қилинган танловларда иштирок этишларида ёрдам бериш;

институт раҳбарияти, профессор-ўқитувчилари ва ходимларининг халқаро ташкилотлар, хорижий давлатлар таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари томонидан ташкил этиладиган илмий конференция ва семинарларда малака ошириш курсларида қатнашишларини таъминлаш бўйича тегишли чора-тадбирларни амалга ошириш;

институтга ташриф буюрган хорижий давлатлар вакиллари, профессор-ўқитувчилари билан давра суҳбатлари ва учрашувларини ташкил этиш;

8.Бўлим қонун ҳужжатларига мувофиқ, ваколати доирасида бошқа функцияларни бажаради.

 III. Бўлимнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

9. Бўлим қуйидаги ҳуқуқларга эга:

институт Кенгашида кўриб чиқиладиган ҳамда институт ва хорижий таълим ва илмий – тадқиқот муассасалари ўртасида ўзаро ҳамкорликни самарали йўлга қўйиш билан боғлиқ масалаларни таҳлил қилиш ва тайёрлаш учун зарур бўлган материаллар ҳамда маълумотларни институтнинг кафедралари, бошқа таркибий бўлинмалари ҳамда бошқа органлар ва ташкилотлардан белгиланган тартибда сўраш ва олиш;

хорижий ҳамкорлар билан икки ва кўп томонлама меморандум ҳамда шартномаларни расмийлаштириш учун зарур бўладиган ҳужжат ҳамда маълумотларни йиғиш;

институт профессор-ўқитувчилари ва тадқиқотчи ходимларини хорижий таълим ва илмий – тадқиқот муассасаларида малака ошириш, стажировка  ўташ, илмий изланишлар олиб бориш ва ҳамкорликда халқаро илмий-амалий конференцияларни ташкил этиш юзасидан тавсиялар бериш ва таклифлар киритиш;

хорижий таълим ва илмий – тадқиқот муассасаларида таълим олиш ёки малака ошириш учун юбориладиган номзодлар рўйхатини институт раҳбарияти муҳокамасига киритиш;

институт ва хорижий давлат таълим ва илмий муассасалари ўртасида имзоланган ҳамкорлик шартномалари ҳамда меморандумлари доирасида ҳамда бошқа халқаро ҳамкорлик йўналишлари бўйича хорижий сафарда бўлиб келган ходимлар, профессор-ўқитувчилардан ўрнатилган тартибда ҳисоботлар тақдим этилишини талаб қилиш.

10. Бўлимнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

институт Уставига қатъий риоя этиш, ушбу низомда белгиланган вазифаларни ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш;

институт ва хорижий таълим ва илмий муассасалари, ўртасида тузилган ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома ва меморандум шартлари бажарилишини таъминлаш;

Давлат статистика қўмитасига ўрнатилган тартибда институтнинг халқаро ва жамоатчилик билан алоқалари тўғрисида ҳисобот ва бошқа маълумотларни тақдим этиш;

хорижий таълим ва илмий муассасаларида малака оширган ёхуд ўқув курслари, семинарларида иштирок этган институт ходимлари, профессор-ўқитувчиларининг тегишли ҳисоботларини институт Кенгаши муҳокамасига киритиш;

хорижий таълим ва илмий муассасаларининг таклифларига мувофиқ, чет эл сафарига чиқувчи институт ходимлари, профессор- ўқитувчиларига ҳужжатларни расмийлаштиришда кўмак бериш;

институт ва унинг таркибий бўлинмаларининг халқаро ва жамоатчилик билан алоқаларига оид маълумотларни институт раҳбариятига тезкорлик билан тақдим этиб бориш.

                         IV. Бўлим фаолиятини ташкил этиш

11.  Бўлим фаолияти институтнинг халқаро ва жамоатчилик билан алоқаларини тўғри ташкил этиш ва юритиш билан боғлиқ ҳолда ҳамкорлик бўйича турдош таълим ва илмий - тадқиқот муассасалари билан тузилган жорий (йиллик) ва истиқболли режаларга мувофиқ амалга оширилади;

12. Бўлим ўз фаолиятини институт Уставига,Давлат статистика қўмитаси, институт директори, директорнинг илмий ишлар, инновациялар ва халқаро алоқалар бўйича ўринбосари топшириқларига, шунингдек, институтнинг иш режасига, бўлимнинг иш режасига, бўлим бош мутахассисининг шахсий иш режасига мувофиқ ташкил этади.

13. Бўлимнинг ҳар йиллик иш режаси институт ва унинг таркибий бўлинмаларининг иш режалари ва бўлим зиммасига юкланган вазифалар асосида шакллантирилади.

14. Бўлимнинг иш режаси ва бўлим бош мутахассисининг шахсий иш режаси институт директори ёки унинг топшириғига мувофиқ директорнинг илмий ишлар, инновациялар ва халқаро алоқалар бўйича ўринбосари томонидан тасдиқланади.

15. Ўз фаолиятини ситфатли ташкил этиши учун бўлимда қуйидаги ҳужжатлар бўлиши лозим:

Институт Устави, Кенгаш иш режаси, тасдиқланган қоидалар ва низомлари;

бўлим низоми, йиллик иш режаси, ҳужжатлар билан ишлаш номенклатураси, бўлим бош мутахассиси лавозим йўриқномаси;

маҳаллий ва хорижий таълим ва илмий  - тадқиқот муассасалари билан тузилган ҳамкорлик шартномалари;

бўлим фаолиятига таалуқли бошқа меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатлар. 

V. Бўлимнинг жавобгарлиги

16. Бўлим Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси тўғрисида” ги қонуни, институт Устави ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ўзига берилган ваколатлар, ҳуқуқлардан қонун ҳужжатларига мувофиқ фойдаланиши учун жавоб беради.    

   • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: