Асосий -> Институт ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар кафедраси

Макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар кафедраси

МАКРОИҚТИСОДИЙ СТАТИСТИКА ВА МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР КАФЕДРАСИ

 Н И З О М И

 

Мазкур низом Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг “Макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар кафедраси” фаолиятини ташкил этиш тартиби, асосий вазифалари ва функцияларини белгилайди.

 

  1. I.    Умумий қоидалар

 Макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар кафедраси (кейинги ўринларда “кафедра” деб юритилади) 2002 йил 12 декабрдаги Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги        441–II-сонли қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3165-сонли ва 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги  ПҚ - 4273 - сонли қарорлари, Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 686-сонли ва 2017 йил 2 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси тўғрисидаги низом” 690-сонли қарорлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 10 сентябрдаги 94-сонли буйруғи асосида тасдиқланган “Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг устави” ва мазкур низомга мувофиқ фаолият юритади.

Кафедрада бир ёки бир неча турдош фанлар бўйича Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтида (бундан кейинги ўринларда институт) ташкил этилган, статистика ва бухгалтерия соҳаларига оид ўқув ҳамда тижорат курслари ўқитилади. Кафедрада профессор-ўқитувчилар томонидан ўқув, илмий-услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ҳамда маънавий - маърифий ишлар ходимларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш жараёнида амалга оширилади.

2. Кафедра таркибига профессор - ўқитувчи тоифасига кирувчи кафедра мудири, доцент ва катта ўқитувчи ходимлар киради.

3. Кафедранинг профессор - ўқитувчилари “Таълим муассасаларига ўқитувчи педагог ходимларни танлов асосида ишга қабул қилиш тартиби тўғрисида”ги низомга мувофиқ ва директор буйруғи асосида ишга қабул қилинади.

4. Кафедра ўқув, илмий ва тарбиявий характердаги таълим жараёнини амалга ошириш учун ўқув аудиториялари, кабинетлари ва бошқа хоналар билан таъминланади. 

5. Ушбу низомга мувофиқ кафедра Давлат статистика қўмитаси билан келишилган ҳолда институт бўйруғи асосида кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бериш бўйича буюртмачилар бўлган корхона ёки ташкилотлар ҳудудида белгиланган тартибда филиаллар ташкил этиши ва уларнинг моддий-техник базасидан фойдаланиши мумкин. Кафедра филиалининг фаолияти тегишли низом асосида ташкил этилади.

  1. II. Кафедрани ташкил этиш ва бошқариш

6. Кафедра – белгиланган штатлар бўйича профессор-ўқитувчилардан таркиб топиб, одатда, уларнинг бири профессор ёки доцент илмий унвони ёки фан доктори ёхуд фан номзоди илмий даражасига, камида биттаси фан номзоди илмий даражаси ёки доцент илмий унвонига эга бўлгандагина ташкил этилади.

7. Кафедра институт директори ва директорнинг ўқув-услубий ишлар бўйича биринчи ўринбосарига бўйсунади.

8. Кафедранинг тузилмаси ва штатлари Институт директори томонидан тасдиқланади.

 9.  Кафедрани одатда, фан доктори, фан номзоди илмий даражасига, шунингдек, профессор ёки доцент илмий унвонига эга бўлган ҳамда белгиланган тартибда танловдан ўтган ва институт директорининг буйруғи билан тайинланган кафедра мудири бошқаради ва унга кафедра фаолияти учун шахсий масъулият юклатилади.

10. Кафедра мудири ва профессор-ўқитувчиларининг шахсий иш режаси кафедра мажлисида кўриб чиқилиб, мажлис баённомасининг қарор қисмида тавсия этилгандан сўнг институт директори томонидан тасдиқланади.

  1. III. Кафедра мудирининг вазифалари

 11. Кафедра мудири:

  институт миқёсида кафедра фаолиятига тааллуқли масалалар муҳокамаси ва ҳал этилишида иштирок этади;

 кафедра иш режасини, профессор-ўқитувчиларнинг шахсий иш режалари ҳамда кафедра фаолияти доирасидаги бошқа ҳужжатларни тегишли тартибда тасдиқлаш учун тақдим этади;

 кафедра профессор-ўқитувчиларига йиллик ўқув юкламаларни тақсимлайди ҳамда уларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини назорат қилади;

 кафедрага танлов асосида ишга олиш, ишдан бўшатиш ва ходимларни янги вазифаларга тайинлаш, уларни маънавий ва моддий рағбатлантириш, шунингдек, интизомий чора кўриш тўғрисида институт раҳбариятига белгиланган тартибда таклифлар киритади;  

 белгиланган тартиб ва муддатларда ўқув йилидаги фаолияти бўйича кафедра ҳисоботини тайёрлайди, институт илмий кенгаши мажлисларида ҳисобот беради.

 IV. Кафедранинг асосий вазифалари ва функциялари

 12. Кафедранинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қумитаси ва бошқа вазирлик ва идоралар ходимларининг статистика, эконометрика ва бухгалтерия бўйича билим ва кўникмаларини ривожлантириш;

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳамда институт раҳбарияти томонидан бериладиган кўрсатмалар, меъёрий ҳужжатларни ўз вақтида бажариш;

давлат статистика органлари ходимларининг касбий малакасини ошириш ҳамда қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқишда ва уларни амалга оширишда иштирок этиш;

кафедра профессор-ўқитувчиларининг илмий-педагогик салоҳиятини муттасил ошириб бориш;

 кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан ўқитиладиган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув режалари ва дастурларини ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибасига таянган ва инновацион усуллардан фойдаланган ҳолда такомиллаштириб бориш;

 замонавий педагогик ва инновацион усулларни ҳамда ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш, ёш ўқитувчиларга педагогик малака оширишлари ва кўникмаларга эга бўлишларида кўмаклашиш, ўқув машғулотларида замонавий ўқув-техника воситаларидан самарали фойдаланиш, якка тартибда ўқитиш ва мустақил таълим олиш услубларини ўқув жараёнига жорий этиш, дарсларни замонавий компьютер техникалари билан жиҳозланган махсус ўқув аудиторияларида ўтказилишини ташкил қилиш, босқичма босқич масофали ўқитиш тизимига ўтиш;

 макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар тизими доирасида тадқиқотлар олиб бориш ҳамда тадқиқ этиш методологиясини такомиллаштиришга оид лойиҳаларда иштирок этиш;

  “Миллий ҳисоблар тизими - 2008”ни Ўзбекистонда жорий этиш ва макроиқтисодий статистиканинг долзарб масалаларига оид ҳудудий ва марказлашган семинарларни ташкил қилиш;

тизимдаги муайян соҳаларни янада ривожлантириш, статистика ва бухгалтерия ҳисоботларини такомиллаштиришга доир мулоҳазали таклиф ва илмий тавсияларни ишлаб чиқиб, Давлат статистика қўмитасига киритиш;

  макроиқтисодий статистика ва миллий ҳисоблар тизими доирасида халқаро анжуман ҳамда семинарларда илмий маъруза ва таҳлилий-методологик мақолалар билан иштирок этиш;

 амалдаги давлат таълим стандартига мос дарслик, ўқув, услубий ва кўргазмали қўлланмаларни тайёрлаш, қайта нашр этиладиган дарслик, ўқув қўлланма ва ўқув-услубий адабиётлар, шу жумладан хорижий олимлар билан ҳаммуаллифликда яратилган адабиётларга хулосалар бериш;

  тингловчиларнинг битирув ва мустақил ишларига раҳбарлик қилиш;

 тингловчилар билимини аниқлаш бўйича рейтинг назоратини жорий этиш, уларнинг аудиториядан ташқари вақтларини самарали ўтказишлари учун амалий тадбирлар ишлаб чиқиш;

  тасдиқланган режага мувофиқ илмий-тадқикот ишларини олиб бориш, тугалланган илмий-тадқиқот ишларини муҳокама этиш, нашр этишга тавсия бериш ва уларнинг натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш, таълим, фан ва ишлаб чиқаришнинг самарали интеграциясини таъминлаш;

  илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш, таълим ҳужжатларининг меъёр талабларига жавоб беришини белгилаш бўйича эксперт гуруҳлари таркибида иштирок этиш;

кафедра ёки кафедралараро илмий семинарларда “Статистика ва эконометрика” мутахассислигига мос ёки турдош, ёхуд ўзаро боғланган (кесишган) ихтисосликлар бўйича докторлик диссертацияси ишларини муҳокама қилиш ва уларни институт ёки бошқа муассасалар илмий кенгашларида ҳимоя қилишга тавсия ёки раддия этиш;

таълим жараёнида тингловчиларни математик статистика ва эконометрик таҳлил усуллари билан таништириш ва уларни амалиётда, ижтимоий-иқтисодий жараёнларни таҳлил этишда қўллаш кўникмаларини шакллантириш;

 амалдаги қонунчилик талабларига асосан бюджетдан ташқари маблағларни институтга жалб этиш, шунингдек, илмий- техникавий ёрдам кўрсатиш мақсадида иқтисодиёт тармоқларининг ишлаб чиқариш корхоналари билан алоқа ўрнатиш;

 маҳаллий ва хорижий таълим муассасалари билан таълим соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш асосида уларнинг илғор ва инновацион иш тажрибаларини ўрганиб, мақбул усул ва услубиётлардан ўқув жараёнларида самарали фойдаланиш;

  кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курсларидан амалий машғулотларни тўлиқ ва сифатли ўтказилишини таъминлаш, кафедра ўқув хоналарини замонавий ускуна, қурилма ва асбоблар билан жиҳозлаш учун раҳбариятга таклифлар киритиб бориш.

13. Кафедранинг функциялари:

замонавий таълим стандартлари ва сифат жиҳатидан янги ўқитиш тизимини кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнига жорий этиш;

кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув дастурларини ишлаб чиқиш ва белгиланган тартибда тасдиқлаш учун тақдим этиш, шунингдек, турдош кафедралар томонидан тайёрланган ўқув дастурларига тақриз ва хулосалар тайёрлаш;

ўқув режаларидаги фанлар бўйича белгиланган машғулот турларини инновацион ёндашув асосида юксак назарий, илмий-услубий ва касбий даражада ўтказиш, таълим сифатини таъминлаш;

қайта тайёрлаш ва малака ошириш ўқув машғулотларини масофадан ўқитиш тизимидан фойдаланган ҳолда ўтказиш бўйича кафедра профессор-ўқитувчилари томонидан тегишли тайёргарлик ишларини олиб боришни ташкил этиш;  

кафедра ўқитувчиларининг шахсий иш режаларидаги ўқув, илмий-услубий, илмий-тадқиқот, ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишларни кўриб чиқиш, тажрибали ўқитувчилар фаолиятини ўрганиш, умумлаштириш ва илғор тажрибаларини оммавийлаштиришга қаратилган ишларни ташкил этиш;

тингловчилар илмий-ижодий фаолиятини тизимли асосда ташкил этиш, ўқув машғулотларини индивидуал ва жамоа бўлиб бажаришга ўргатиш, уларнинг ўқув фаолиятини рўёбга чиқариш учун зарур ташкилий, услубий ва моддий-техникавий шарт-шароитлар яратиш;

замонавий педагогик технологиялар асосида очиқ маърузалар ўтиш, тарқатма материалларни тайёрлаш, машғулотларни амалиёт билан боғлаб олиб бориш ҳар бир профессор-ўқитувчиларнинг кундалик иш фаолиятига айланишини таъминлаш;

ўзаро дарсларга қатнашиш орқали кафедра профессор-ўқитувчиларининг дарс ўтиш сифатини мунтазам муҳокама қилиб бориш;

институт ахборот-ресурс марказини кафедра фанлари ва тижорат курсларига оид янги ўқув, илмий-техникавий ва даврий адабиётлар билан узлуксиз тўлдириб бориш ва янгиланишини доимий назорат қилиш.

 V. Кафедранинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

14. Кафедра қуйидаги ҳуқуқларга эга:

  кафедра йўналиши бўйича ўқитиладиган фанлардан машғулотлар ўтказиш учун ўриндошлик, соатбай асосда олий таълим ва илмий муассасалардан етук мутахассислар ва олимларни жалб қилиш;

  республика ва хорижий мамлакатларнинг илмий, ўқув муассасалари билан инновацион ҳамкорлик асосида тажриба алмашиш ва ахборот айирбошлашда қатнашиш;

  тингловчилар билимини баҳолаш ва ўзлаштиришини назорат қилиш;

  институт илмий кенгашига ўқув-услубий, илмий, маданий-маърифий ишлар бўйича таклифлар киритиш;

 илмий тадқиқотлар мавзуларини белгилаш, илмий мақола, рисола, ўқув қўлланмалари, дарсликларни тайёрлаш, муҳокама қилиш, уларга тақриз бериш ва нашр учун тавсия этиш;

 мустақил равишда ёки бошқа кафедра ва бўлимлар, хусусан, хорижий институтлар билан бирга шартномалар ва грантлар бўйича илмий, илмий-услубий тадқиқотлар олиб боришда иштирок этиш.

 15. Кафедранинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

  ушбу низомда ва бошқа қонун ҳужжатларида кафедрага юкланган вазифаларни самарали бажариш;

 ўқув, илмий - услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ва маънавий - маърифий ишларни қамраб олган йиллик режаларни тўлиқ бажариш;

 ўз фаолияти давомида давлат статистикасининг асосий принципларига риоя этиш;

 тасдиқланган ўқув режалари асосида малака ошириш ва қайта тайёрлаш ўқув курслари бўйича машғулотларни илғор педагогик ва  инновацион ёндашувларга асосан юқори савияда ўтказиш;

 илмий мақолалар, ўқув қўлланмалари, дарсликлар тайёрлаш, муҳокама қилиш, уларга тақриз бериш ва нашр учун тавсия этиш;

 маънавий-маърифий тадбирларни ташкил этиш.

 VI. Кафедра фаолиятини ташкил этиш

 16. Кафедра фаолияти ўқув, илмий-услубий, илмий-тадқиқот, ташкилий-услубий ва маънавий-маърифий ишларни қамраб олган жорий ва истиқболли (йиллик) режаларга мувофиқ амалга оширилади.

Ушбу режалар ва кафедра фаолиятига тегишли бошқа вазифаларнинг бажарилиши кафедра мудири раислигида ўтказиладиган мажлисларда муҳокама этилади. Кафедра мажлисларига Давлат статистика қўмитаси ходимлари, бошқа кафедралар, таълим муассасалари ҳамда соҳага оид корхоналардан ходимлар таклиф этилиши мумкин.

17. Кафедранинг иш фаолияти учун зарур меъёрий ҳужжатлар рўйхати институтнинг “Ҳужжатлар йиғма жилдлари номенклатураси”да кўрсатилган тегишли ҳужжатлар асосида шакллантирилади.

18. Кафедрада қуйидаги ҳужжатлар бўлиши керак:

институт Устави, институт Илмий кенгаши низоми, Илмий кенгаш йиллик иш режаси;

кафедра низоми, кафедра мудири ва профессор-ўқитувчилари лавозим йўриқномалари;

кафедра низоми;

кафедрада ўқитиладиган фанлар ва тижорат курслари бўйича ўқув-тематик режалар ва ишчи дастурлар;

амалдаги тартиб қоидаларга мувофиқ ўқув, илмий - услубий, илмий - тадқиқот, ташкилий - услубий ва маънавий - маърифий ишларни қамраб олган кафедра профессор-ўқитувчиларининг иш режалари;

кафедра фанлари ва тижорат курслари бўйича амалдаги меъёрий, ўқув-услубий ва бошқа ҳужжатлар;

анкета маълумотларига эга бўлган кафедра таркибининг рўйхати, мажлислар баённомалари;

кафедра фаолияти билан боғлиқ барча меъёрий - ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами.                   

  1. VII. Кафедранинг жавобгарлиги

19.Кафедра ўз фаолиятини  Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва мамлакат миқёсида амал қилувчи бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар доирасида белгиланган нормаларга асосан ташкил этишга масъулдир.

20.Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблар ҳамда институт устави ва мазкур низомга асосан кафедра ўз фаолияти доирасидаги ишларни ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши учун жавобгардир.  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: