Асосий -> Институт ҳакида -> Кафедралар ва бўлимлар -> Кадрлар хизмати

Кадрлар хизмати

КАДРЛАР ХИЗМАТИ

 НИЗОМИ

 

I. Умумий қоидалар

 Кадрлар хизмати Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги  Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтининг (кейинги ўринларда “Институт” деб аталади) таркибий бўлинмаси ҳисобланади.

  1. Кадрлар хизмати ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, Ўзбекистон  Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонунига, Меҳнат кодексига, Олий Мажлис палаталари қарорларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, қарорлари, фармойишларига, Вазирлар Маҳкамаси қарорлари ва фармойишларига, бошқа қонун ҳужжатларига, Институт Уставига ҳамда мазкур Низомга амал қилади.
  2. Кадрлар масалалари бўйича фаолиятини  Давлат статистика қўмитаси марказий аппаратининг  тегишли таркибий бўлинмалари билан ўзаро ҳамкорликда юритади.
  3. Кадрлар хизмати ўз фаолиятини  Институт директори раҳбарлигида амалга оширади.

 II. Кадрлар хизматининг  асосий вазифалари ва функциялари

Кадрлар хизматининг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат:

кадрларни танлаш ва жойлаштириш бўйича ишларни ташкил қилиш        ва амалга ошириш, уларнинг малакасини ошириш;

раҳбарлик лавозимларига кўтариш учун кадрлар заҳирасини шакллантириш ва тайёрлаш;

институт тузилмаси ва штатлар жадвалини мақбуллаштириш юзасидан таклифлар ишлаб чиқишда қатнашиш;

ходимлар билан ишлашда меҳнат тўғрисидаги қонун ҳужжатлари меъёрларига риоя этилишини таъминлаш;

институт ходимларининг иш қобилиятини ошириш мақсадида, ишлаш учун қулай шарт-шароит яратишга ва жамоада соғлом маънавий-руҳий муҳитни сақлаб туришга доир ишларни амалга ошириш;

кадрлар ишига оид янги усуллар ва илғор технологияларни жорий этиш, кадрларга доир ҳужжатларни мувофиқлаштириш ва ўз фаолиятида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш.

 1. Кадрлар хизмати ўзига юкланган вазифаларни бажариш учун қуйидаги функцияларни амалга оширади:

амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ, институт ходимларининг танланиши ва жой-жойига қўйилишини таъминлайди;

институт ходимларини ишга қабул қилиш (тегишли ҳолларда танлов асосида), бошқа ишга ўтказиш    ва улар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш тўғрисида таклифлар тайёрлаб, кўриб чиқиш учун раҳбариятга тақдим этади;

ходимларнинг амалий ва касбий сифатларини ўрганади, уларнинг касбий ва лавозим поғоналарида ўсишини режалаштиради;

белгиланган тартибда ходимларни аттестациядан ўтказилишини ташкил этади, аттестация якунларини таҳлил қилади, тегишли ҳужжатлар ҳамда буйруқларни тайёрлайди  ва расмийлаштиради;

институт тузилма ва штат бирликларига ўзгартиришлар ҳамда тўлдиришлар киритиш,  лавозимлар номенклатурасига ўзгартиришлар киритиш бўйича таклифларини кўриб чиқади ва институт раҳбариятига тегишли таклифлар киритади;

кадрлар шахсий таркибининг шахсий ва статистик ҳисобини юритади ҳамда белгиланган ҳисоботларни тайёрлайди;

ходимларнинг меҳнат дафтарчалари (шу жумладан, амалга киритилган вақтдан бошлаб электрон шаклдаги меҳнат дафтарчалари), шахсий йиғмажилдлари  ҳамда бошқа ҳисобга олиш ҳужжатларини юритади ва сақланишини таъминлайди;

кафедра ва бўлимларда кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш                  ҳамда амалдаги меҳнат қонунчилиги талабларига риоя этилишини назорат қилади;

ходимларнинг хизмат сафарлари бўйича буйруқларни тайёрлайди, хизмат сафари гувоҳномаларини ва бошқа тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради, хизмат сафарига юбориладиган ходимлар ҳисобини юритади;

меҳнат таътилларидан ўз вақтида фойдаланилишини назорат қилади, бу борада белгиланган тартибда тегишли ҳужжатларни расмийлаштиради;

кадрлар хизматига тааллуқли масалалар бўйича хатлар, таклифлар, аризалар, фуқаролар ва институт ходимлари мурожаатларини белгиланган муддатларда кўриб чиқилиши ва ижро интизомига риоя этилишини таъминлайди;

институт учун кадрлар тайёрлаш мақсадида, олий таълим муассасалари билан ҳамкорликни амалга оширади;

алоҳида ўрнак кўрсатган ходимларни, шунингдек юбилей саналари муносабати билан давлат мукофотлари, фахрий ёрлиқлар, мукофотлар билан тақдирлаш ҳамда улар учун рағбатлантиришнинг бошқа турларини қўллаш юзасидан ҳужжатларни белгиланган тартибда тайёрлайди;

белгиланган тартибда касаллик варақаларини расмийлаштиради, институт ходимларига пенсиялар тайинланиши муносабати билан ҳужжатларни тайёрлайди;

меҳнат интизомига риоя этилиши устидан доимий назоратни ташкил этади,  ходимларнинг интизомий жавобгарлиги масалалари бўйича кўриб чиқиш учун таклифлар тайёрлайди;

тасдиқланган тартибга мувофиқ, институт ходимларига хизмат гувоҳномалари  расмийлаштирилиши ҳамда берилишини ташкил этади;

ходимларнинг ҳозирги ва аввалги меҳнат фаолияти тўғрисида маълумотномалар беради;

ўзига юклатилган вазифаларни тўлиқ бажариш мақсадида бошқа функцияларни амалга ошириш.

 III. Кадрлар хизматининг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари

Кадрлар хизмати ўз зиммасига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун қуйидаги ҳуқуқларга эга:

Институтда меҳнат қонунчилигига ҳамда кадрлар билан боғлиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга риоя этилишини назорат қилиш ва текшириш;

меҳнат қонунчилиги ҳамда кадрлар билан боғлиқ қонун ҳужжатлари бузилишини бартараф этиш, амалдаги меҳнат қонунчилиги талабларини бузилишига йўл қўйган  ходимларни жавобгарликка тортиш юзасидан институт раҳбариятига таклифлар бериш;

кадрлар билан ишлаш ҳамда  институт тузилмаси ва штатлар жадвалини янада такомиллаштириш масалалари юзасидан белгиланган тартибда раҳбариятга таклифлар киритиш;

институт раҳбарияти ўтказадиган йиғилишлар ва кенгашлар ишида қатнашиш;

ўз ваколати доирасидаги масалалар бўйича маълумотларни ва зарур бўлган материалларни тегишли вазирлик, идоралар ва ташкилотлардан  сўраб олиш;

кафедра ва бўлимлардан  ўзига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун зарур материаллар ва маълумотларни белгиланган тартибда олиш ва бошқалар;

 1. Кадрлар хизмати қуйидаги мажбуриятларга эга:

ушбу Низомда ва бошқа қонун ҳужжатлари билан юкланган вазифаларни зарур даражада ва самарали бажариш;

меҳнат қонунчилиги ҳамда кадрлар билан боғлиқ қонун ҳужжатларига қатъий риоя этилишини таъминлаш;

жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини ўз вақтида кўриб чиқиш;

сақлаш муддати ўтган хужжатларни  белгиланган тартибда идоравий архивга сақлаш учун топшириш.

 IV. Кадрлар хизмати фаолиятини ташкил этиш

Кадрлар хизмати фаолияти Ўзбекистон Республикасининг “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонуни, институт Устави, ушбу Низом, институт буйруқлари ва топшириқлари асосида ташкил этилади.

Кадрлар хизмати ходимининг лавозим йўриқномаси бўлимга юклатилган вазифалардан келиб чиққан ҳолда тайёрланади ва институт директори томонидан  тасдиқланади.

Кадрлар хизмати  ваколатига кирадиган масалаларни муҳокама қилишда идора  ва ташкилотларда институт номидан қатнашади.

 V. Кадрлар хизматининг жавобгарлиги

Кадрлар хизмати институтда меҳнат қонунчилиги меъёрларига риоя этилишини таъминлаш ва бўлимга тегишли маълумотларнинг (зарур ҳолларда) махфийлигини таъминлашга, келиб тушган ва чиқаётган ҳужжатларнинг сақланишини таъминлаш учун жавобгар.

 1. Кадрлар хизмати Ўзбекистон Республикаси Президенти, Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланган энг муҳим устувор вазифалар ва замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг  “Давлат статистикаси тўғрисида”ги қонуни, институт Устави ҳамда ушбу Низомда белгиланган вазифалар, функциялар, мажбуриятларни тўлиқ, ўз вақтида   ва сифатли амалга оширилиши, ўзига берилган ваколатлар, ҳуқуқлардан қонун ҳужжатларига мувофиқ фойдаланилиши учун жавоб беради. 


 • X
  Комментарий: Имя: Email:
  Введите код с картинки: