Асосий -> Институт ҳакида -> Институт ҳақида

Институт ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 апрелдаги “Давлат бошқарувининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4273-сонли қарори ва Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 августдаги 686-сонли “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори билан Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институтига (кейинги ўринларда - институт) айлантирилди.

(Маълумот учун: Кадрларни қайта тайёрлаш ва статистика тадқиқотлари маркази Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 8 январдаги 8-сонли “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг фаолиятини ташкил этиш тўғрисида“ги қарорига мувофиқ ташкил этилган эди).     

Институт Давлат статистика қўмитасининг ягона тизимига кирувчи давлат таълим ва илмий тадқиқот муассасаси ҳисобланади ва ўз фаолиятида Давлат статистика қўмитасига бўйсунади.

Институт давлат статистика органлари ходимларини, шунингдек иқтисодиётнинг бошқа соҳалари ходимларини статистикага оид масалалар бўйича қайта тайёрлайдиган ва уларнинг малакасини оширилишини таъминлайдиган давлат таълим муассасаси ҳисобланади. Институт иқтисодиёт ва ижтимоий соҳанинг долзарб масалалари, тармоқ
ва минтақавий муаммолар бўйича статистика тадқиқотларини амалга оширади.

Институт ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари, Олий Мажлис палаталари қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари, шунингдек Давлат статистика қўмитасининг қарорлари, буйруқлари, йўриқномалари, кўрсатмалари, бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларига ва институт Уставига амал қилади.

Институт ўз фаолиятини ҳар йили Давлат статистика қўмитаси томонидан тасдиқланадиган давлат статистика органлари ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш дастурига, статистика тадқиқотларини ўтказиш дастурига, шунингдек маҳсулотлар, ишлар
ва хизматлардан фойдаланувчилар билан тузилган шартномаларга мувофиқ ташкил қилади.

         Институтнинг асосий мақсади ва вазифалари:

Институт фаолиятининг асосий мақсади давлат статистика органлари ходимларининг малакасини оширишни тизимли асосда, мунтазам равишда самарали ташкил қилиш, ўқитиш жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини ва инновацион усулларни кенг жорий этиш, иқтисодий
ва ижтимоий соҳаларда, шунингдек тармоқ ва минтақавий статистика муоммолари бўйича тадқиқотларни олиб бориш ҳисобланади.

Қуйидагилар институтнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

давлат статистика органлари ҳамда бошқа вазирлик ва идоралар ходимларининг билим ва кўникмаларини ривожлантириш ҳамда такомиллаштиришни, шунингдек, касб маҳорати юксак даражада бўлишини таъминлайдиган тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини ташкил этиш;

статистика борасидаги кўникмаларни ривожлантириш, таҳлилий фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва уларни амалиётда қўллашга йўналтирилган, асосан ихтисослик фанларидан иборат бўлган замонавий таълим стандартлари ва сифат жиҳатидан янги ўқитиш тизимини жорий этиш;

статистика соҳасидаги илғор тажриба ва илмий-тадқиқот ютуқларини айирбошлаш, шунингдек, мутахассислар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва стажировка ўташи бўйича маҳаллий ва хорижий илмий ҳамда таълим муассасалари, халқаро статистика ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиш;

тингловчилар томонидан ҳодиса ва жараёнларни статистик ҳамда иқтисодий таҳлил қилиш услублари ва ёндошишларнинг ўзлаштирилишини таъминлаш, жумладан мустақил амалий топшириқларни бажариш йўли билан;

таълим бериш ишларини такомиллаштириш, статистика назарияси
ва амалиётига янгича ёндашишлар тўғрисидаги тематик ўқув қўлланмаларни, ўқув ва методик адабиётларни ишлаб чиқиш ва тарқатиш, курсларни ўзлаштириш бўйича назарий ва амалий назорат тадбирларини ишлаб чиқиш ҳамда ўтказиш;

бошқа соҳа мутахассисларининг статистикага оид билимларини ошириш бўйича шартнома асосида ўқишлар ташкил этиш;

мавжуд ўқув-услубий, моддий-техника базасини мустаҳкамлаш
ва такомиллаштириш, ўқув жараёнига давлат статистикаси соҳасида мутахассисларни сифат жиҳатдан янги даражада тайёрлашни таъминловчи, ўқитишнинг замонавий техник воситаларини, педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилиш;

миллий даражада қўлланилаётган методологик воситалар, давлат
ва идоравий статистик кузатувларни халқаро даражада уйғунлаштириш, мослаштириш ва қиёслаш нуқтаи назаридан уларни малакали экспертизадан ўтказиш;

кейинчалик амалиётда қўллаш учун илғор статистика методлари
ва технологиялари, шунингдек, очиқ маълумотлар соҳасида илмий тадқиқотларни ҳамда инновацион ишланмаларни амалга ошириш, шунингдек статистика масалалари бўйича маҳаллий ва халқаро лойиҳаларда иштирок этиш;

қуйидаги вазифаларни бажаришни назарда тутувчи мақсадли статистика тадқиқотларини ўтказиш:

- макроиқтисодий статистика кўрсаткичларининг, шу жумладан миллий ҳисоблар, давлат молияси, пул - кредит соҳаси, тўлов баланси
ва меҳнат бозори статистикасининг ўзаро мувофиқлиги ва илмий асосланганлигини таъминлаш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг чораклик
ва йиллик кўрсаткичлари статистикаси ва ҳисобининг тўлиқлилигини таъминлаш;

- иқтисодий фаолият турлари бўйича норасмий бандликни статистик ҳисобга олишнинг тўлиқлилигини таъминлаш бўйича услубий воситалар ишлаб чиқиш;

- ижтимоий-иқтисодий жараёнларни акс эттиришда математик статистика ва экометрика усулларини кенг қўллашнинг услубий базасини яратиш;

- мамлакатда “рақамли иқтисодиёт”нинг жорий ҳолатини ўрганиш
ва қисқа ва узоқ муддатли ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар тайёрлаш.

         Институтда ўқув жараёнини ташкил этиш.

Институтда ўқув жараёни статистика фани ва фаолиятини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиладиган ва ҳар йили Давлат статистика қўмитаси томонидан тасдиқланадиган Дастурга мувофиқ ҳамда давлат статистика органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишга қўйиладиган давлат талабларига жавоб берадиган ўқув-мавзу режалар ҳамда ишчи ўқув дастурлари асосида ташкил қилинади ва амалга оширилади.

Давлат статистика органлари ходимларини институтда тингловчиликка қабул қилиш, ҳудудий статистика бошқармаларининг йўлланмалари асосида, институт директорининг буйруғи билан амалга оширилади.

Институтда тингловчиларни ўқитиш:

малака ошириш курсларида – бир ҳафтадан уч ҳафтагача;

қайта тайёрлаш курсларида – уч ойдан тўрт ойгача бўлиши мумкин.

Малака ошириш қуйидагилар учун мажбурийдир:

Давлат статистика қўмитаси марказий аппарати ходимлари учун – икки йилда бир марта;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармалари бошлиқлари, бошлиқ ўринбосарлари учун – йилда бир марта;

Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар статистика бошқармалари бўлим бошлиқлари, бўлим бошлиғи ўринбосарлари, бош, етакчи ва 1-тоифали мутахассислари учун – икки йилда бир марта;

туман ва шаҳар статистика бўлимлари бошлиқлари ва ходимлари учун – икки йилда бир марта;

Қайта тайёрлаш қуйидагилар учун мажбурийдир:

давлат статистика органларига ишга янги қабул қилинган ва базавий маълумоти статистика ҳамда иқтисодиёт бўлмаган ходимлар, тизимда ишлаш бўйича кўникма ва тажрибаси бўлмаган шахслар учун – ишга қабул қилинган кундан бошлаб уч ой ичида;

давлат статистика тизимининг юқори бўлинмаларига ишга ўтаётган
ва базавий маълумоти статистика ёки иқтисодиёт бўлмаган ходимлар
 учун – янги лавозимга қабул қилинган кундан бошлаб олти ой ичида. 

Институтнинг статистик тадқиқот ишларини ташкил этиш.

 Институт статистик тадқиқот фаолиятини Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ҳаётининг замонавий талаблари, статистика фани
ва амалиётини ривожлантиришнинг устувор йўналишларини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиладиган ва ҳар йили Давлат статистика қўмитаси томонидан тасдиқланадиган бир йиллик ёки кўп йиллик илмий тадқиқот ишларини қамраб олган истиқболли Дастурга мувофиқ амалга оширади.

Институт илмий ходимлари томонидан тадқиқот ишлари тасдиқланган дастурга мувофиқ олиб борилади, тугалланган илмий-тадқиқот ишлари давлат статистика органлари амалиётига жорий этилади.

 Институт статистик тадқиқотларни амалга ошириш ишларига илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасалари (шу жумладан, белгиланган тартибда имзоланган ҳамкорлик шартномасига кўра хорижий) олимларини, шунингдек, амалиётчиларни жалб этади.

Мамлакат иқтисодий ва ижтимоий соҳаларида, шунингдек тармоқ ва минтақавий даражадаги долзарб муаммолар юзасидан илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича институт давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари билан шартномалар тузади.

Хорижий илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари билан ижтимоий - иқтисодий статистика соҳасидаги ҳамкорлик алоқаларини ривожлантириш асосида уларнинг фаолиятидаги илғор тажрибаларини ўрганади ва амалиётга татбиқ этади.

“Эконометрика ва статистика” ҳамда “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” ихтисосликлари бўйича илмий даража берувчи илмий кенгашларни ташкил этади ва белгиланган тартибда фаолият юритишини таъминлайди.

Илмий изланувчилар учун “Эконометрика ва статистика” ҳамда “Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари” йўналишлари бўйича ажратилган қабул квоталарига мувофиқ таянч доктарантура ва доктарантурани ўташлари учун тегишли шароитларни таъминлайди.

Давлат статистика қўмитасининг тармоқ бошқармалари билан келишилган ҳолда ишлаб чиқилган ва қўмита раиси томонидан тасдиқланган режага асосан, 2020 йилда институт тадқиқотчилари томонидан миллий статистика методологияси ва амалиётини такомиллаштириш бўйича қуйидаги мавзуларда тадқиқотларни амалга ошириш режалаштирилган:

 -  “Халқаро тажрибалар асосида уй хўжалигида энергия истеъмоли кўрсаткичларини аниқлаш бўйича амалий таклифлар ишлаб чиқиш”;

   - “Халқаро талабларга жавоб берадиган энергия самарадорлигини аниқлаш бўйича  услубий тавсиялар ишлаб чиқиш”;

 - “Уй хўжаликлари томонидан амалга оширилган асосий капиталга инвестициялар ҳажмини баҳолаш бўйича услубий тавсиялар”;

  - “Миллий ҳисоблар тизими -2008” халқаро стандартларига мувофиқ янги қоидалар асосида макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш бўйича  амалий таклифлар ишлаб чиқиш”;

  -  “Туризм соҳасида бандликни ҳисоблаш услублари”;

 - “Ўзбекистон Республикаси бўйича жами қурилиш ишлари ҳажмини норасмий ва ноқонуний фаолиятни қўшган ҳолда ҳисоблаш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш”;

 -  “Ташқи савдо айланмасини ҳисоблашда экспорт ва импорт нархлари индексларидан фойдаланиш бўйича услубий тавсиялар ишлаб чиқиш”;

 - “Ўзбекистонда  қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича услубий тавсиялар (халқаро ташкилотлар ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олишни ўтказган давлатлар тажрибаларини инобатга олган ҳолда)”;

 - “1 январь ҳолатига асосий фондларни ҳар йили қайта баҳолаш индексларини ҳисоблаш бўйича услубий Низомга ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш”;

 - “Халқаро таққослаш дастурининг глобал раунди якунлари натижаларига кўра қашшоқлик даражасини даромадлар бўйича аниқлаш услубиятини ўрганиш”.

        

         Институтнинг тузилмаси ва бошқарув органлари.

 Институт таркибига кафедралар, бўлимлар, гуруҳ ва лойиҳалар, Ахборот-ресурс маркази, “Ўзбекистон статистик ахборотномаси” илмий журнали ва меҳмонхона туридаги ётоқхона киради.

Институт фаолиятига Давлат статистика қўмитаси раиси томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимидан озод қилинадиган директор раҳбарлик қилади.

Институт директорининг Давлат статистика қўмитаси билан келишилган ҳолда лавозимга тайинланадиган ва лавозимидан озод қилинадиган уч нафар ўринбосари, шу жумладан ўқув-услубий ишлар бўйича биринчи ўринбосари, илмий ишлар, инновациялар  ва халқаро алоқалар бўйича ўринбосари ҳамда молия ва хўжалик ишлари бўйича ўринбосари бўлади.

Институтда директор, унинг ўринбосарлари, кафедра мудирлари, бўлим бошлиқлари, илмий ходимлар Давлат статистика қўмитасининг юқори малакали мутахассислари таркибида Илмий кенгаш фаолият юритади.

Илмий кенгашнинг шахсий таркиби Давлат статистика қўмитаси билан келишилган ҳолда Институт директори томонидан тасдиқланади.

Илмий кенгаш қуйидагилар билан боғлиқ масалаларни кўриб чиқади ва тегишли қарорлар қабул қилади:

тегишлилиги бўйича Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, қарорлари ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари ҳамда Давлат статистика қўмитасининг норматив - ҳуқуқий ҳужжатлари ижросини таъминлаш;

институт кафедралари ва таркибий бўлинмаларнинг ҳисоботларини (заруратга қараб, чораклик, ярим йиллик ва йиллик) кўриб чиқиш;

давлат статистика органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш дастурининг бажарилишини кўриб чиқиш;

 миллий статистика методологияси ва амалиётини такомиллаштириш бўйича статистик тадқиқотлар дастурининг бажарилишини кўриб чиқиш;    институтнинг илмий-тадқиқот, ўқув-услубий, маънавий-маърифий ва халқаро ҳамкорлик ишлари бўйича қабул қилинган режаларнинг ижросини муҳокама этиш;

институтнинг моддий-техника базаси ҳамда молия-хўжалик фаолиятини мўҳокама этиш ва ривожлантиришнинг йиллик ва истиқболли режаларини тасдиқлаш;

давр талабидан келиб чиққан ҳолда, институт таркибида кафедралар
 ва бўлимларни очиш, тугатиш ёки тузилмавий ўзгартиришлар бўйича вужудга келадиган долзарб масалаларни муҳокама этиш;

 хорижий  ҳамкорлар  билан  статистика  соҳасида  олиб  борилаётган ишлар ва  уларнинг натижаларини таҳлил этиш ҳамда муҳокама қилиш;

институт илмий ва ўқув-услубий фаолиятига оид ҳар қандай долзарб масалаларни муҳокама этиш ва тегишли қарорлар қабул қилиш;

институт ҳузурида «Эконометрика ва статистика» ҳамда «Иқтисодиётда ахборот тизимлари ва технологиялари» ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражасини бериш бўйича илмий кенгашлар фаолиятини ташкил этиш юзасидан тегишли ташкилий масалаларни кўриб чиқиш;

амалдаги тартибга асосан институт профессор-ўқитувчилари лавозимларига номзодлар танловини амалга ошириш;

институт фаолияти билан боғлиқ бошқа масалаларни кўриб чиқиш, муҳокама қилиш ва қарор қабул қилиш.

Илмий кенгаш фаолиятининг тартиби кенгаш томонидан тасдиқланадиган регламент билан белгиланади.

Институтнинг халқаро алоқалари.

 Институт давлат статистика органлари ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳамда статистика тадқиқотларини амалга ошириш соҳасида халқаро ҳамкорлик қилади, хорижий ҳамкорлар билан шартномалар тузади, тегишли халқаро ташкилотлар билан белгиланган тартибда ўзаро манфаатли асосда илмий ахборотлар алмашиш ишларини йўлга қўяди, шунингдек қонун ҳужжатларига мувофиқ алоқаларни амалга оширади.

2020 йил 1 январь ҳолатига институтнинг қуйидаги хорижий олий таълим ва илмий – тадқиқот муассасалари билан тузилган ҳамкорлик шартномалари амал қилмоқда:

   Олмаота иқтисодиёт ва статистика академияси;

   Қозоғистон иқтисодиёт, молия ва халқаро савдо университети;

   Россия - Тожикистон (славян) университети;

   Академик Б.Ғофуров номидаги Хўжанд давлат университети   • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: