Асосий -> Янгиликлар -> Институт янгиликлари -> 2020 йил январь-июнь ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида

2020 йил январь-июнь ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида

Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти томонидан 2020 йил январь-июнь ойларида амалга оширилган тадқиқот ишлари тўғрисида маълумот


  Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти жорий йилда статистик тадқиқот ишларини Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 17 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 686-сон қарорига мувофиқ ишлаб чиқилган ва Давлат статистика қўмитаси раиси томонидан 2019 йил 15 ноябрда тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти томонидан 2019 - 2021 йилларда амалга ошириладиган статистик тадқиқотлар дастури”га мувофиқ амалга оширмоқда.

Тасдиқланган дастурга асосан, жорий йилда 10 та мавзуда тадқиқот ишларини амалга ошириш белгиланган бўлиб, институт ходимлари томонидан январь-июнь ойларида қуйидаги тадқиқот ишлари бажарилиб, Давлат статистика қўмитасининг тегишли тармоқ бошқармаларига тақдим этилди ва уларнинг хулосалари  олинди.

  1. “Халқаро тажрибалар асосида уй хўжаликлари энергия истеъмоли кўрсаткичларини аниқлаш бўйича амалий таклифлар” мавзуси бўйича тадқиқот ишини бажаришда:

халқаро миқёсда жаҳон энергетика соҳасидаги ривожланиш тенденциялари ва асосий йўналишлари, йирик халқаро ташкилотлар, жумладан Бирлашган миллатлар ташкилотининг Статистика комиссияси, Халқаро энергетика агентлиги, Европа иттифоқи статистика хизмати (Евростат), Жаҳон банки томонидан энергетика соҳасида келтирилган маълумотлар чуқур ўрганилди ва таҳлил қилинди;

уй хўжаликларининг энергия истеъмоли бўйича сўровнома ўтказиш мақсадида кузатув анкетаси ишлаб чиқилди ва у асосида ҳудудий статистика бошқармалари интервьюерлари ёрдамида уй хўжаликлари томонидан энергия истеъмоли бўйича кузатув ишлари олиб борилди ҳамда натижалари асосида 12 та таҳлилий жадваллар ишлаб чиқилди;

ўтказилган кузатувлар асосида Ўзбекистон Республикаси энергетика баланси, энергия истеъмоли бўйича мавжуд маълумотларни тўплаш тизими ҳам атрофлича ёритилиб, уй хўжаликларида энергия истеъмоли кўрсаткичларини аниқлаш бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқилди.

  2. “Халқаро талабларга жавоб берадиган энергия самарадорлигини аниқлаш бўйича услубий тавсиялар”мавзуси бўйича тадқиқот ишини бажариш давомида институт ходимлари томонидан шу йилнинг февраль - март ойларида Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги ҳамда Энергетика вазирлигида соҳа мутахассислари билан биргаликда тегишли муҳокамалар ўтказилди.

Мазкур тадқиқот ишини бажаришда энергия самарадорлигини ҳисоблаш бўйича халқаро энергетика агентлигининг услубий тавсиялари ва хорижий давлатлар тажрибалари чуқур ўрганилди ва таҳлил қилинди. Халқаро ташкилотлар тавсиялари ва хорижий давлатлар тажрибаларини ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистонда энергия самарадорлиги кўрсаткичларини ҳисоблаш методикасини жорий этиш мақсадида амалдаги статистик ҳисобот шаклларига тегишли қўшимча кўрсаткичлар қўшиш юзасидан таклифлар тайёрланди.

  3. “Асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялар ҳажмига уй хўжаликларининг ҳиссасини баҳолаш бўйича услубий тавсиялар" мавзуси бўйича тадқиқот ишини бажаришда:  

  Европа статистиклар конференциясининг тавсиялари асосида капитални ва унинг асосий таркибий қисмларини ўлчашнинг замонавий ёндашувлари ва БМТнинг савдо ва тараққиёт конференцияси томонидан тайёрланган халқаро инвестициялар тенденциялари ўрганилди;   

  халқаро амалиётда қабул қилинган "уй хўжаликлари инвестицияси" тушунчаси, уй хўжаликлари инвестициясини баҳолаш бўйича МҲТда тавсия этилган ёндашувлар ёритилди. МҲТ 2008 концепцияси бўйича уй хўжаликлари инвестициясининг молиявий манбалари кўриб чиқилиб, уй хўжаликлари инвестиция фаолиятини тавсифловчи муҳим таҳлилий кўрсаткичлар - жамғарма нормаси, уюшган ва уюшмаган жамғармалар ҳажми, якка тартибдаги ва жамоавий инвестицияларга тушунча берилди;

  ички хусусий инвестициялар республикада иқтисодий ўсишни таъминлашда муҳим аҳамият касб этишини ҳисобга олиб, инвестициялар статистикасини такомиллаштириш ва уй хўжаликлари учун номолиявий активларга инвестициялар статистик ҳисобининг тўлиқлигини таъминлаш бўйича аниқ таклифлар ишлаб чиқилди;  

шунингдек, уй хўжаликлари бюджетини кузатиш ва якка тартибдаги тадбиркорлар фаолиятини кузатиш саволномаларига 2021 йилдан бошлаб алоҳида модул сифатида босқичма-босқич киритилиши мумкин бўлган инвестиция масалалари бўйича намунали саволлар рўйхати таклиф этилди.

  4. “Ўзбекистон бўйича жами қурилиш ишлари, ҳажмини норасмий ва ноқонуний фаолиятни қўшган ҳолда ҳисоблаш бўйича таклифлар” мавзуси бўйича тадқиқот ишини бажаришда:

  Давлат статистика қўмитасининг иқтисодий фаолият тури сифатида қурилиш ишлари ҳажмини аниқлаш бўйича амалда қўлланилаётган методологиясига батафсил тавсиф берилди;

  Россия Федерацияси, Қозоғистон Республикаси ва Беларус  Республикасининг ушбу соҳадаги норасмий ва ноқонуний фаолиятни ҳисобга олган ҳолда қурилиш ишлари ҳажми бўйича статистикани шакллантириш бўйича услубий тажрибаси батафсил таҳлил қилинди;

  шунингдек, хорижий мамлакатлар методологиясини ўрганиш асосида бу соҳадаги норасмий ва яширин фаолиятни ҳисобга олган ҳолда қурилиш ишлари ҳажмини статистик мониторинг қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

  Бажарилган тадқиқот иши қурилиш соҳасидаги норасмий ва яширин фаолиятни ҳисобга олган ҳолда қурилиш ишлари ҳажмининг статистик мониторингини ташкил этиш методикасини ёзишда муҳим ёрдамчи маълумот ҳисобланади.

  

         Иқтисодий муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими     

         Ижтимоий  муаммолар бўйича статистика тадқиқотлари бўлими  • X
    Комментарий: Имя: Email:
    Введите код с картинки: